शब्दांच्या जाती

 •  १) विकारी शब्द : ज्या शब्दाचे लिंग ,वचनं,बदल होतो त्यास विकारी शब्द म्हणतात.

१) नाम: (संज्ञा )व्यक्ती ,वस्तु,स्थान,पदार्थ ,जागा,

 1. व्यक्ती वाचक संज्ञा :सीताराम,गोपाल.
 2. जातीवाचक संज्ञा :गाव,नदी.
 3. भाववाचक संज्ञा :लहानपण,धैर्य.
 4. समूह वाचक संज्ञा :भीड,संघ .
 5. द्रव्य वाचक संज्ञा :पाणी,सोना
२) सर्वनाम : नामाचा वारंवार उपयोग टाळण्यासाठी
 1. पुरुषवाचक सर्वनाम : मी,तु.
 2. निश्चय वाचक सर्वनाम : हे ,ते,त्या,
 3. अनिश्चय वाचक सर्वनाम : कोणी,काही.
 4. संबंध वाचक सर्वनाम : जो,जी ,जे .
 5. प्रश्न वाचक सर्वनामे :का ?काय?कोठे ?कोण ?कोणाला ? कोणाचा ? कोणता ? केंव्हा ? किती ?

३) विशेषण : नाम व सर्वनाम बदल अधिक माहिती देणे .

 1. गुण वाचक विशेषण :लहान ,मोठा,सुंदर ,हुशार .
 2. संख्या वाचक विशेषण : एक,दोन.तीन.
 3. परिणामवाचक विशेषण :चांगला परिणाम ,वाईट परिणाम .
 4. संकेत वाचक विशेषण :हे ,ते .

४) क्रियापद : एखादी क्रिया घडणे .

 1. सकर्मक क्रियापद :पाहणे ,खेळणे .
 2. अकर्मक क्रियापद : हसणे ,रडणे.धावणे,
 3. संयुक्त क्रियापद :आहे, होता, असेल .
 • २.अविकारी शब्द : ज्या शब्दाचे लिंग ,वचन,यामध्ये बदल होत नाही त्यास अविकारी शब्द म्हणतात.
१.क्रियाविशेषण :क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती देणे .
 1. स्थान वाचक क्रियाविशेषण : जेव्हा,तेव्हा .
 2. कालवाचक क्रियाविशेषण :आज,काल .
 3. परिणामवाचक क्रियाविशेषण :जास्त,सर्व.
 4. रितीवाचक क्रियाविशेषण : अचानक,हळूहळू ,जोरात .

२) शब्दयोगी अव्यव :नामाला व सर्वनामाला अर्थ बोध होण्यासाठी जोडून येणारा शब्द .स,ला,ना,ते ,आत ,बाहेत,जवळ,पुढे .
३) उभयान्वयी अव्यय :दोन किंवा तीन वाक्य एकत्र करणारा शब्द .आणि ,पण,परंतु, किंवा .
४) केवळ प्रयोगी अव्यय : आपल्या मनातील विकाराला अभिव्यक्त केले जाणारे शब्द . वाह !, अरे !, छट !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here