MPSC लिपिक – टंकलेखक परीक्षेचे नियोजन व अभ्यासक्रम?

MPSC लिपिक – टंकलेखक परीक्षेचे नियोजन कसे करावे ?

अभ्यासक्रम नेमका काय असतो ?

mpsc Clarck Syllabus
परीक्षा योजना :
 • लिपिक या पदासाठी फक्त लेखी परीक्षा घेण्यात येते.
 • परीक्षेचे विषय – मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन, आणि अंकगणित.
 • दर्जा – माध्यमिक शालान्त परीक्षा
 • माध्यम – इंग्रजीसाठी इंग्रजी व इतर विषयासाठी मराठी
 • एकूण प्रश्नसंख्या २००
 • एकूण गुण – ४००
 • कालावधी – दोन तास
 • प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप – वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
अभ्यासक्रम :
 • मराठी – व्याकरण, सोपी वाक्यरचना, आणि नेहमीच्या शब्दाचा वापर.
 • इंग्रजी – व्याकरण, सोपी वाक्यरचना, आणि नेहमीच्या शब्दाचा वापर
 • सामान्य ज्ञान – दैनंदिन घटना, नेहमीचे अनुभव, धर्म साहित्य, राजकारण, शास्त्र, सामाजिक व औद्योगिक सुधारणा, क्रीडा या क्षेत्रातील महान व्यक्तीची कार्ये, सर्वसाधारणपणे भारताच्या विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासाची व भूगोलाची रूपरेषा यावरील प्रश्न.
 • बुद्धिमापन विषयक प्रश्न – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे अजमावण्यासाठी प्रश्न.
 • अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here