विक्रीकर निरीक्षक (STI) नवीन अभ्यासक्रम Sales-inspector-syllabus

नवीन अभ्यासक्रम- विक्रीकर निरीक्षक (STI) पूर्व परिक्षा

प्रश्नसंख्या – १००  एकूण गुण – १००  शैक्षणिक अर्हता– पदवी  वेळ – १तास प्रश्न स्वरूप – वस्तुनिष्ठ
१. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील
२. नागरिकशास्त्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन(प्रशासन), गरम व्यवस्थापन(प्रशासन)
३. आधुनिक भारताचा विशेषत:  महाराष्ट्राचा इतिहास
४. भूगोल  (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष संदर्भासह): पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश-रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुखपिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.
५. अर्थव्यवस्था– भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्त्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्र्य, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती इत्यादी.
शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा परीक्षण इत्यादी
६. सामान्य विज्ञान– भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र व आरोग्यशास्त्र.
७. बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणित

नवीन अभ्यासक्रम – विक्रीकर निरीक्षक (STI) मुख्य परिक्षा

विक्रीकर निरीक्षक (STI) मुख्य परिक्षेसाठि २ पेपर
एकूण गुण २०० (१०० + १००) प्रश्न स्वरूप–वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
पेपर १- इंग्रजी व मराठी कालावधी – १ तास
मराठी: ६० गुण / प्रश्न ६० माध्यम – मराठी
इंग्रजी: ४० गुण / प्रश्न ४० माध्यम – इंग्रजी
पेपर २ – सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान कालावधी – १ तास
१०० गुण / प्रश्न १००,माध्यम – मराठी व इंग्रजी

अभ्यासक्रम:
empsckida%2Blogo2
पेपर १:
इंग्रजी–
Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage

मराठी –
सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे.
पेपर २ – सामान्य ज्ञान, बुद्धिमापन व विषयाचे ज्ञान