भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची यादी

List of national parks in India

भारतातील राष्ट्रीय उद्यान

 

नावराज्यस्थापनाक्षेत्र(चौरस कि.मी.)
आंशी राष्ट्रीय उद्यानकर्नाटकइ.स. १९८७२५०
बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यानमेघालयइ.स. १९८६२२०
बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९८२४४८.८५
बांदीपूर राष्ट्रीय उद्यानकर्नाटकइ.स. १९७४८७४.२
बन्नेरगट्टा राष्ट्रीय उद्यानकर्नाटकइ.स. १९७४१०४.२७
वांसदा राष्ट्रीय उद्यानगुजरातइ.स. १९७९२४
बेतला राष्ट्रीय उद्यानझारखंडइ.स. १९८६२३१.६७
भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यानओरिसाइ.स. १९८८१४५
ब्लॅकबक राष्ट्रीय उद्यान, वेळावदरगुजरातइ.स. १९७६३४.०८
बुक्सा व्याघ्र प्रकल्पपश्चिम बंगालइ.स. १९९२११७.१
कँपबेल बे राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९९२४२६.२३
चांदोली राष्ट्रीय उद्यानमहाराष्ट्रइ.स. २००४३०९
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानउत्तराखंडइ.स. १९३६५२०.८२
दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यानजम्मू आणि काश्मीरइ.स. १९८११४१
मरु(वाळवंट) राष्ट्रीय उद्यानराजस्थानइ.स. १९८०३१६२
दिब्रु-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यानआसामइ.स. १९९९३४०
दुधवा राष्ट्रीय उद्यानउत्तर प्रदेशइ.स. १९७७४९०.२९
एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यानकेरळइ.स. १९७८९७
फॉसिल राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९८३०.२७
गलाथिया राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९९२११०
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यानउत्तराखंडइ.स. १९८९१५५२.७३
गीर राष्ट्रीय उद्यानगुजरातइ.स. १९७५२५८.७१
गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यानपश्चिम बंगालइ.स. १९९४७९.४५
गोविंद पशु विहारउत्तराखंडइ.स. १९९०४७२.०८
हिमालयीन राष्ट्रीय उद्यानहिमाचल प्रदेशइ.स. १९८४७५४.४
गुगामल राष्ट्रीय उद्यानमहाराष्ट्रइ.स. १९८७३६१.२८
गिंडी राष्ट्रीय उद्यानतमिळनाडूइ.स. १९७६२.८२
कच्छच्या आखातातील समुद्री राष्ट्रीय उद्यानगुजरातइ.स. १९८०१६२.८९
मन्नारच्या आखातातील समुद्री राष्ट्रीय उद्यानतमिळनाडूइ.स. १९८०६.२३
हेमिस राष्ट्रीय उद्यानजम्मू आणि काश्मीरइ.स. १९८१४१००
हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यानझारखंडउपलब्ध नाही१८३.८९
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान
(पूर्वीचे: अन्नामलाई राष्ट्रिय उद्यान)
तमिळनाडूइ.स. १९८९११७.१०
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यानछत्तीसगढइ.स. १९८११२५८.३७
ईन्टंकी राष्ट्रीय उद्याननागालँडइ.स. १९९३२०२.०२
कालेसर राष्ट्रीय उद्यानहरयाणाइ.स. २००३१००.८८
कान्हा राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९५५९४०
कांगेर राष्ट्रीय उद्यान
(कांगेर व्हॅली)
छत्तीसगढइ.स. १९८२२००
कासु ब्रम्हानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यानआंध्र प्रदेशइ.स. १९९४१.४२
काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानआसामइ.स. १९७४४७१.७१
कैबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यानमणीपूरइ.स. १९७७४०
केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यानराजस्थानइ.स. १९८१२८.७३
खांगचेंडझोंगा राष्ट्रीय उद्यानसिक्किमइ.स. १९७७१७८४
किश्तवाड राष्ट्रीय उद्यानजम्मू आणि काश्मीरइ.स. १९८१४००
कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यानकर्नाटकइ.स. १९८७६००.३२
माधव राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९५९३७५.२२
महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
(पूर्वीचे: वांदुर राष्ट्रीय उद्यान)
अंदमान आणि निकोबारइ.स. १९८३२८१.८०
महावीर हरीण वनस्थळी राष्ट्रीय उद्यानआंध्र प्रदेशइ.स. १९९४१४.५९
मानस राष्ट्रीय उद्यानआसामइ.स. १९९०५००
मतिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यानकेरळइ.स. २००३१२.८२
मिडल बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९८७०.६४
मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यानगोवाइ.स. १९७८१०७
मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यानअरुणाचल प्रदेशइ.स. १९८६४८३
माउंट अबू अभयारण्यराजस्थानइ.स. १९६०२८८
माउंट हॅरीएट राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९८७४६.६२
मृगवनी राष्ट्रीय उद्यानआंध्र प्रदेशइ.स. १९९४३.६०
मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यानतमिळनाडूइ.स. १९९०१०३.२४
मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यानतमिळनाडूइ.स. १९९०७८.४६
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यानमिझोरमइ.स. १९९१२००
नागरहोळे राष्ट्रीय उद्यानकर्नाटकइ.स. १९८८६४३.३९
नामडफा राष्ट्रीय उद्यानअरुणाचल प्रदेशइ.स. १९८३१९८५.२३
नामेरी राष्ट्रीय उद्यानआसामइ.स. १९९८२००
नंदादेवी बायोस्फियर रिझर्वउत्तराखंडइ.स. १९८८५,८६०.७
नवेगाव राष्ट्रीय उद्यानमहाराष्ट्रइ.स. १९७५१३३.८८
न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यानपश्चिम बंगालइ.स. १९८६८८
नोकरेक राष्ट्रीय उद्यानमेघालयइ.स. १९८६४७.४८
उत्तर बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९८७०.४४
ओरांग राष्ट्रीय उद्यानआसामइ.स. १९९९७८.८०
पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यानतमिळनाडूप्रस्तावित७३६.८७
पन्ना राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९७३५४२.६७
पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेशमध्य प्रदेशइ.स. १९७५२९२.८५
पेंच राष्ट्रीय उद्यानमहाराष्ट्रइ.स. १९७५२५७.२६
पेरियार राष्ट्रीय उद्यानकेरळइ.स. १९८२३५०
फावंगपुई ब्ल्यु माउंटन राष्ट्रीय उद्यानमिझोरमइ.स. १९९७५०
पिन व्हॅली राष्ट्रीय उद्यानहिमाचल प्रदेशइ.स. १९८७६७५
राजाजी राष्ट्रीय उद्यानउत्तराखंडइ.स. १९८३८२०.४२
राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यानराजस्थानइ.स. २००३२००
रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९९६२५६.१४
रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यानराजस्थानइ.स. १९८०३९२
सॅडल पीक राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९८७३२.५४
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यानजम्मू आणि काश्मीरइ.स. १९९२९.०७
संजय राष्ट्रीय उद्यान
उर्फ गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ
इ.स. १९८११९३८.०१
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान(पूर्वीचे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान]]महाराष्ट्रइ.स. १९८३८६.९६
सारिस्का राष्ट्रीय उद्यानराजस्थानइ.स. १९८२273.80
सातपुडा राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९८१५८५.१७
सायलंट व्हॅली राष्ट्रीय उद्यानकेरळइ.स. १९८४८९.५२
सिरोही राष्ट्रीय उद्यानमणीपूरइ.स. १९८२०.४१
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यानओडिशाइ.स. १९८०८४५.७
सिंगालिला राष्ट्रीय उद्यानपश्चिम बंगालइ.स. १९९२७८.६०
दक्षिण बटन आयलंड राष्ट्रीय उद्यानअंदमान आणि निकोबारइ.स. १९८७०.०३
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यानआंध्र प्रदेशइ.स. १९८९३५३.६२
सुलतानपूर राष्ट्रीय उद्यानहरयाणाइ.स. १९८९१.४३
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यानपश्चिम बंगालइ.स. १९८४१३३०.१०
ताडोबा राष्ट्रीय उद्यानमहाराष्ट्रइ.स. १९५५११६.५५
व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स राष्ट्रीय उद्यानउत्तराखंडइ.स. १९८२८७.५०
वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यानबिहारइ.स. १९८९३३५.६५
वन विहार राष्ट्रीय उद्यानमध्य प्रदेशइ.स. १९७९४.४५

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here