Wednesday, September 20, 2023
Home मराठी व्याकरण

मराठी व्याकरण

मराठी व्याकरण : प्रयोग – grammatical voices

There are three grammatical voices (Prayog) in Marathi. मराठीत तीन प्रयोग आहेत.मराठी व्याकरणकर्तरी प्रयोग refers to a sentence construction in which the verb changes...

शब्दांच्या जाती

 १) विकारी शब्द : ज्या शब्दाचे लिंग ,वचनं,बदल होतो त्यास विकारी शब्द म्हणतात.१) नाम: (संज्ञा )व्यक्ती ,वस्तु,स्थान,पदार्थ ,जागा,व्यक्ती वाचक संज्ञा :सीताराम,गोपाल. ...

Marathi vykaran मराठी शब्दाच्या जाती

    नाम - जे शब्द प्रत्यक्ष किंवा काल्पनिक वस्तूची, वस्तूच्या गुणांची नावे असतात अशा शब्दांना नाम असे म्हणतात.           उदाहरण - घर,...

मराठीतील काही आद्दग्रंथ संपदा

तेरावे शतक : मुकुंदराज - विवेकसिंधू ज्ञानेश्वर - भावार्थदीपिका / ज्ञानेश्वरी म्हाइंभट्ट - लीळाचरित्र केशवदेेव व्यास - द्रष्टांत पाठ भीष्माचार्य -  पंचवार्तिकआधुनिक मराठी व्याकरणावरील...

ह्रस्व दीर्घ संबंधी नियम

१)(अ) मराठीतील तत्सम (-हस्व) इ-कारान्त आणि (-हस्व) उ-कारान्त शब्द दीर्घान्त लिहावेत.     - कवी, मती, गती, गुरू, पशू, सृष्टी, बहू. (आ) इतर शब्दांच्या अंती येणारे इ-कार...

स्वरसंधी मराठी व्याकरण

स्वरसंधी: हे एकमेकांशेजारी येणारे वर्ण जर स्वर असतील तर त्याला स्वरसंधी म्हणतात. स्वरसंधीचे काही नियम पुढीलप्रमाणे- संधी : आपण बोलताना अनेक शद्ब एकापुढे एक असे उच्चारतो....

शब्द सिंद्धी

संस्कृत भाषेतून जसेच्य तसे म्हणजे शब्दांच्या रुपात काहीही बदल न होता मराठी भाषेत आलेले शब्द  त्यांना तत्सम शब्द म्हणतात .तत्सम शब्द : तिथी , पिंड,...

मराठी व्याकरण अलंकार

भाषेचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी वापरलेल्या तंत्राला अलंकार असे म्हणतात. MPSC English Grammar Free Mock Test -1  https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-english-grammar-mock-test-1.htmlमराठी व्याकरण आ‍ॅनलाईन Free Mock Test -1 https://www.mpsckida.in/2020/05/marathi-Vyakran-mock-test-1.html मराठी व्याकरण आ‍ॅनलाईन...

मराठी व्याकरण विभक्ती

नाम, सर्वनाम किंवा तत्सम विकारी शब्द यांचे वाक्यातील क्रीयापादशी किंवा इतर शब्दांशी येणारे संबंध ज्या विकारांनी दाखविले जातात. त्यांना विभक्ती म्हणतात. वाक्यातील एकमेकांशी असलेले संबंध...

मराठी व्याकरण वाक्प्रचार

अटक करणे :- खूप परिश्रम करून पोलिसांनी अट्टल गुन्हेगाला अटक केली. अपशब्द वापरणे :- चंदूचा अमरला धक्का लागताच, अमरने चंदूविषयी रागाने अपशब्द वापरले.अग्निदिव्य करणे :-...

▷ Nagar Parishad Question Papers

▷ जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर

▷ Job Updates

▷ ग्रामसेवक भरती सराव पेपर

error: Content is protected !!