गुरुत्वबल (Gravitational Force) न्यूटन यांनी गुरुत्वबलाचा शोध लावला

गुरुत्वबल (Gravitational Force) : सफरचंद खालीच का पडले ? या प्रश्नाच्या उत्तराच्या शोधात न्यूटन यांनी गुरुत्वबलाचा शोध घेतला. न्यूटनच्या म्हणण्यानुसार विश्वातील प्रत्येक वस्तु दुसर्या...

तंतू प्रकाशशास्त्र-(Optical Fiber)

तंतू प्रकाशशास्त्र-(Optical Fiber): ऑप्टिकल फायबर म्हणजे अत्यंत शुद्ध काचेचा तंतू. या तंतूचा व्यास अतिशय लहान असतो. अशा १००० तंतूंच्या जुडग्याचा व्यास एका मिलिमीटरपेक्षाही कमी असतो. सर्वसाधारणपणे एखाद्या संदेशाचे...

मूलद्रव्य नावे आणि माहिती Body names and information

मूलद्रव्यांची यादी   अणुक्रमांक नाव सूत्र वर्ग आवर्तन खाणा अवस्था घडला वर्णन १ हायड्रोजन H १ १ s वायू अस्सल अधातू २ हेलियम He १८ १ s वायू अस्सल राजवायू ३ लिथियम Li १ २ s घन अस्सल अल्कली धातू ४ बेरिलियम Be २ २ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू ५ बोरॉन B १३ २ p घन अस्सल उपधातू ६ कार्बन C १४ २ p घन अस्सल अधातू ७ नायट्रोजन N १५ २ p वायू अस्सल अधातू ८ ऑक्सिजन O १६ २ p वायू अस्सल अधातू ९ फ्लोरिन F १७ २ p वायू अस्सल हॅलोजन १० निऑन Ne १८ २ p वायू अस्सल राजवायू ११ सोडियम Na १ ३ s घन अस्सल अल्कली धातू १२ मॅग्नेशियम Mg २ ३ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू १३ ॲल्युमिनियम Al १३ ३ p घन अस्सल धातू १४ सिलिकॉन Si १४ ३ p घन अस्सल उपधातू १५ फॉस्फरस P १५ ३ p घन अस्सल अधातू १६ सल्फर S १६ ३ p घन अस्सल अधातू १७ क्लोरिन Cl १७ ३ p वायू अस्सल हॅलोजन १८ आरगॉन Ar १८ ३ p वायू अस्सल राजवायू १९ पोटॅशियम K १ ४ s घन अस्सल अल्कली धातू २० कॅल्शियम Ca २ ४ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू २१ स्कॅन्डियम Sc ३ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २२ टायटेनियम Ti ४ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २३ व्हेनेडियम V ५ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २४ क्रोमियम Cr ६ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २५ मँगेनीज Mn ७ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २६ लोखंड Fe ८ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २७ कोबाल्ट Co ९ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २८ निकेल Ni १० ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू २९ तांबे Cu ११ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू ३० जस्त Zn १२ ४ d घन अस्सल संक्रामक धातू ३१ गॅलियम Ga १३ ४ p घन अस्सल धातू ३२ जर्मेनियम Ge १४ ४ p घन अस्सल उपधातू ३३ आर्सेनिक As १५ ४ p घन अस्सल उपधातू ३४ सेलेनियम Se १६ ४ p घन अस्सल अधातू ३५ ब्रोमिन Br १७ ४ p द्रव अस्सल हॅलोजन ३६ क्रिप्टॉन Kr १८ ४ p वायू अस्सल राजवायू ३७ रुबिडियम Rb १ ५ s घन अस्सल अल्कली धातू ३८ स्ट्रॉन्शियम Sr २ ५ s घन अस्सल अल्कमृदा धातू ३९ इट्रियम Y ३ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू ४० झिर्कोनियम Zr ४ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू ४१ नायोबियम Nb ५ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू ४२ मॉलिब्डेनम Mo ६ ५ d घन अस्सल संक्रामक धातू ४३ टेक्नेटियम Tc ७ ५ d घन From...

ग्रंथि व पाचकरस Gland and pancaker

पाचक : विशेष आहार अन्न घटक प्रथिने , कर्बोदके , मेद , जीवनसत्त्वे , खनिज ग्लायकोकॉलेट आणि पाणी आहे. सर्व पदार्थ हे घटक बनलेले आहेत....

मानवी शरीर मूलद्रव्ये Human Body Elements

पृथ्वीवर एकूण ९२ मूलद्रव्ये आढळतात. अणुक्रमांक आणि अणुभार यांच्या चढत्या क्रमाने त्यांची मांडणी केल्यास त्यांचा क्रम हैड्रोजन (अणु क्रमांक १) ते युरेनियम (९२)...

प्राणी वर्गीकरण MPSC

प्राणी संख्या खूप जास्त आहे. आतापर्यंत, या दोन दशलक्ष आणि 10 दशलक्ष प्रजाती शोध काढूण lineages. Suchatu माणसं अभ्यास प्राणी वर्गीकरण फार महत्वाचे आहे....

जीवनसत्त्वांच्या अभावामुळे होणारे आजार Due to lack of vitamins

अ जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे होणारे आजार हल्ली कमी झाले आहेत. याला कारण अ जीवनसतवाचा वाटपाचा कार्यक्रम. रातांधळेपणा ('अ' जीवनसत्त्वाचा अभाव) या आजारात माशाच्या खवल्यासारखे डाग डोळयाच्या...

बल – Force

  न्यूटनच्या पहिल्या नियमावरून, अचल वस्तु गतिमान करण्यासाठी किंवा वस्तुची सरळ रेषेतील एक समान गती बदलण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या भौतिक राशीस बल असे म्हणतात. ...

▷ नवीन जाहिराती

▷ पोलीस भरती सराव पेपर

ग्रामसेवक भरती सराव पेपर

जाहिराती
सराव पेपर
व्हाट्सअप ग्रुप
टेलेग्राम
error: Content is protected !!