मूलद्रव्य नावे आणि माहिती Body names and information

मूलद्रव्यांची यादी
 
अणुक्रमांकनावसूत्रवर्गआवर्तनखाणाअवस्थाघडलावर्णन
हायड्रोजनHsवायूअस्सलअधातू
हेलियमHe१८sवायूअस्सलराजवायू
लिथियमLisघनअस्सलअल्कली धातू
बेरिलियमBesघनअस्सलअल्कमृदा धातू
बोरॉनB१३pघनअस्सलउपधातू
कार्बनC१४pघनअस्सलअधातू
नायट्रोजनN१५pवायूअस्सलअधातू
ऑक्सिजनO१६pवायूअस्सलअधातू
फ्लोरिनF१७pवायूअस्सलहॅलोजन
१०निऑनNe१८pवायूअस्सलराजवायू
११सोडियमNasघनअस्सलअल्कली धातू
१२मॅग्नेशियमMgsघनअस्सलअल्कमृदा धातू
१३ॲल्युमिनियमAl१३pघनअस्सलधातू
१४सिलिकॉनSi१४pघनअस्सलउपधातू
१५फॉस्फरसP१५pघनअस्सलअधातू
१६सल्फरS१६pघनअस्सलअधातू
१७क्लोरिनCl१७pवायूअस्सलहॅलोजन
१८आरगॉनAr१८pवायूअस्सलराजवायू
१९पोटॅशियमKsघनअस्सलअल्कली धातू
२०कॅल्शियमCasघनअस्सलअल्कमृदा धातू
२१स्कॅन्डियमScdघनअस्सलसंक्रामक धातू
२२टायटेनियमTidघनअस्सलसंक्रामक धातू
२३व्हेनेडियमVdघनअस्सलसंक्रामक धातू
२४क्रोमियमCrdघनअस्सलसंक्रामक धातू
२५मँगेनीजMndघनअस्सलसंक्रामक धातू
२६लोखंडFedघनअस्सलसंक्रामक धातू
२७कोबाल्टCodघनअस्सलसंक्रामक धातू
२८निकेलNi१०dघनअस्सलसंक्रामक धातू
२९तांबेCu११dघनअस्सलसंक्रामक धातू
३०जस्तZn१२dघनअस्सलसंक्रामक धातू
३१गॅलियमGa१३pघनअस्सलधातू
३२जर्मेनियमGe१४pघनअस्सलउपधातू
३३आर्सेनिकAs१५pघनअस्सलउपधातू
३४सेलेनियमSe१६pघनअस्सलअधातू
३५ब्रोमिनBr१७pद्रवअस्सलहॅलोजन
३६क्रिप्टॉनKr१८pवायूअस्सलराजवायू
३७रुबिडियमRbsघनअस्सलअल्कली धातू
३८स्ट्रॉन्शियमSrsघनअस्सलअल्कमृदा धातू
३९इट्रियमYdघनअस्सलसंक्रामक धातू
४०झिर्कोनियमZrdघनअस्सलसंक्रामक धातू
४१नायोबियमNbdघनअस्सलसंक्रामक धातू
४२मॉलिब्डेनमModघनअस्सलसंक्रामक धातू
४३टेक्नेटियमTcdघनFrom decayसंक्रामक धातू
४४रूथेनियमRudघनअस्सलसंक्रामक धातू
४५र्‍होडियमRhdघनअस्सलसंक्रामक धातू
४६पॅलॅडियमPd१०dघनअस्सलसंक्रामक धातू
४७चांदीAg११dघनअस्सलसंक्रामक धातू
४८कॅडमियमCd१२dघनअस्सलसंक्रामक धातू
४९इंडियमIn१३pघनअस्सलधातू
५०कथीलSn१४pघनअस्सलधातू
५१अँटिमनीSb१५pघनअस्सलउपधातू
५२टेलरियमTe१६pघनअस्सलउपधातू
५३आयोडिनI१७pघनअस्सलहॅलोजन
५४झेनॉनXe१८pवायूअस्सलराजवायू
५५सीझियमCssघनअस्सलअल्कली धातू
५६बेरियमBasघनअस्सलअल्कमृदा धातू
५७लँथेनमLafघनअस्सलLanthanide
५८सिझियमCefघनअस्सलLanthanide
५९प्रासिओडायमियमPrfघनअस्सलLanthanide
६०नियोडायमियमNdfघनअस्सलLanthanide
६१प्रोमेथियमPmfघनFrom decayLanthanide
६२समारियमSmfघनअस्सलLanthanide
६३युरोपियमEufघनअस्सलLanthanide
६४गॅडोलिनियमGdfघनअस्सलLanthanide
६५टर्बियमTbfघनअस्सलLanthanide
६६डिस्प्रोझियमDyfघनअस्सलLanthanide
६७होल्मियमHofघनअस्सलLanthanide
६८अर्बियमErfघनअस्सलLanthanide
६९थूलियमTmfघनअस्सलLanthanide
७०इट्टरबियमYbfघनअस्सलLanthanide
७१लुटेटियमLudघनअस्सलLanthanide
७२हाफ्नियमHfdघनअस्सलसंक्रामक धातू
७३टॅन्टॅलमTadघनअस्सलसंक्रामक धातू
७४टंग्स्टनWdघनअस्सलसंक्रामक धातू
७५र्‍हेनियमRedघनअस्सलसंक्रामक धातू
७६ऑस्मियमOsdघनअस्सलसंक्रामक धातू
७७इरिडियमIrdघनअस्सलसंक्रामक धातू
७८प्लॅटिनमPt१०dघनअस्सलसंक्रामक धातू
७९सोनेAu११dघनअस्सलसंक्रामक धातू
८०पाराHg१२dद्रव धातूअस्सलसंक्रामक धातू
८१थॅलियमTl१३pघनअस्सलधातू
८२शिसेPb१४pघनअस्सलधातू
८३बिस्मथBi१५pघनअस्सलधातू
८४पोलोनियमPo१६pघनFrom decayउपधातू
८५एस्टाटाइनAt१७pघनFrom decayहॅलोजन
८६रेडॉनRn१८pवायूFrom decayराजवायू
८७फ्रान्सियमFrsघनFrom decayअल्कली धातू
८८रेडियमRasघनFrom decayअल्कमृदा धातू
८९ॲक्टिनियमAcfघनFrom decayActinide
९०थोरियमThfघनअस्सलActinide
९१प्रोटॅक्टिनियमPafघनFrom decayActinide
९२युरेनियमUfघनअस्सलActinide
९३नेप्चूनियमNpfघनFrom decayActinide
९४प्लुटोनियमPufघनअस्सलActinide
९५अमेरिसियमAmfघनकृत्रिमActinide
९६क्यूरियमCmfघनकृत्रिमActinide
९७बर्किलियमBkfघनकृत्रिमActinide
९८कॅलिफोर्नियमCffघनकृत्रिमActinide
९९आइन्स्टाइनियमEsfघनकृत्रिमActinide
१००फर्मियमFmfघनकृत्रिमActinide
१०१मेंडेलेव्हियमMdfघनकृत्रिमActinide
१०२नोबेलियमNofघनकृत्रिमActinide
१०३लॉरेन्सियमLrdघनकृत्रिमActinide
१०४रुदरफोर्डियमRfdकृत्रिमसंक्रामक धातू
१०५डब्नियमDbdकृत्रिमसंक्रामक धातू
१०६सीबोर्जियमSgdकृत्रिमसंक्रामक धातू
१०७बोहरियमBhdकृत्रिमसंक्रामक धातू
१०८हासियमHsdकृत्रिमसंक्रामक धातू
१०९माइट्नरियमMtdकृत्रिम
११०डार्मस्टॅटियमDs१०dकृत्रिम
१११रेन्ट्जेनियमRg११dकृत्रिम
११२कोपर्निकमCn१२dकृत्रिमसंक्रामक धातू
११३अनुनट्रियमUut१३pकृत्रिम
११४अनुनक्वेडियमUuq१४pकृत्रिम
११५अनुनपेन्टियमUup१५pकृत्रिम
११६अनुनहेक्झियमUuh१६pकृत्रिम
११७अनुनसेप्टियमUus१७pकृत्रिम
११८अनुनॉक्टियमUuo१८pकृत्रिम

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here