Wednesday, August 10, 2022

पविञ पोर्टल वर शिक्षक भरतीचा अर्ज कसा भरावा ?

26
पविञ पोर्टल वर Registration प्रकिया कशी करावी ? सर्वप्रथम आपण महाराष्ट्र शासनाच्या https://edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra या वेबसाईड ला भेट दया त्यांनतर आपणास तेथे पविञ नावाचे पोर्टल दिसेन...

विकास योजना व संकिर्ण माहिती

0
महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना वि.स.पांगे यांच्या शिफारसीवरून १९६५ मध्ये तसगाव (सांगली) येथे प्रायोगिक स्वरुपात सुरु झाली. हि योजना ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांसाठी आहे. ...

मराठी व्याकरण विरामचिन्हे

0
चिन्हाचे नावमराठी नाव उपयोगपूर्णविराम . १) वाक्य पूर्ण झाले असता. २) शब्दांचा संक्षेप दाखविणे. १) जान्हवी गावाला गेली. २) पु.ल. (पुरुषोत्तम लक्ष्मण)अर्धविराम ; दोन छोटी छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली असता. ढग गर्जत...

lokrajya magazine march 2017

0
Lokrajya magazine is one of the most read magazine published by Government. It is very useful for MPSC Exams. This magazine deals with Government...

Talathi Bharti Question Paper

Job Updates

Police Bharti Practice papers

error: Content is protected !!