Saturday, September 30, 2023

पविञ पोर्टल वर शिक्षक भरतीचा अर्ज कसा भरावा ?

26
पविञ पोर्टल वर Registration प्रकिया कशी करावी ? सर्वप्रथम आपण महाराष्ट्र शासनाच्या https://edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra या वेबसाईड ला भेट दया त्यांनतर आपणास तेथे पविञ नावाचे पोर्टल दिसेन...

विकास योजना व संकिर्ण माहिती

0
महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना वि.स.पांगे यांच्या शिफारसीवरून १९६५ मध्ये तसगाव (सांगली) येथे प्रायोगिक स्वरुपात सुरु झाली. हि योजना ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांसाठी आहे. ...

मराठी व्याकरण विरामचिन्हे

0
चिन्हाचे नावमराठी नाव उपयोगपूर्णविराम . १) वाक्य पूर्ण झाले असता. २) शब्दांचा संक्षेप दाखविणे. १) जान्हवी गावाला गेली. २) पु.ल. (पुरुषोत्तम लक्ष्मण)अर्धविराम ; दोन छोटी छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली असता. ढग गर्जत...

lokrajya magazine march 2017

0
Lokrajya magazine is one of the most read magazine published by Government. It is very useful for MPSC Exams. This magazine deals with Government...

▷ Nagar Parishad Question Papers

▷ जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर

▷ Job Updates

▷ ग्रामसेवक भरती सराव पेपर

error: Content is protected !!