मराठी व्याकरण विरामचिन्हे

चिन्हाचे नावमराठी नावउपयोग
पूर्णविराम.१) वाक्य पूर्ण झाले असता.
२) शब्दांचा संक्षेप दाखविणे.
१) जान्हवी गावाला गेली.
२) पु.ल. (पुरुषोत्तम लक्ष्मण)
अर्धविराम;दोन छोटी छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययांनी जोडली असता.ढग गर्जत होते; पण पाऊस पडला नाही.
स्वल्पविराम,एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास, लांबोधन प्रसंगीआमच्या घरात लिंबू, आंबे, सफरचंद व मोसंबी आहे.
अपूर्णविराम:एखाद्या बाबींचा तपशील द्यावयाचा असल्यास.सम संख्या पुढीलप्रमाणे आहेत: २, ४, ६, ८, १०, १२
प्रश्नचिन्ह?प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटीत्याचे नाव काय?
उद्गारचिन्ह!भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दांच्या शेवटीशाबास! छान गातोस.
आहाहा! काय हे दृश्य.
अवतरणचिन्ह
दुहेरी
एकेरी


‘   ‘
बोलणार्याच्या तोंडचे शब्द दाखविताना
एखाद्या शब्दावर जोर द्यावयाचा असल्यास
बाबा म्हणाले, “मी उद्या येईन”
नावालाच ‘नाम’ म्हणतात.
संयोगचिन्ह 

 

१) दोन शब्द जोडताना
२) वाक्याच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास.
विद्यार्थी-भांडार, प्रेम-विवाह
शाळेच्या सर्व कार्यक्रमात सहभागी व्हा.
आपसारण 

 

१) बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास.
२) स्पष्टीकरण द्यावयाचे झाल्यास.
मी तेथे गेलो, पण
हाच तो सोहम ज्याचा प्रथम क्रमांक आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here