Thursday, June 1, 2023

MPSC लिपिक – टंकलेखक परीक्षेचे नियोजन व अभ्यासक्रम?

1
MPSC लिपिक - टंकलेखक परीक्षेचे नियोजन कसे करावे ? अभ्यासक्रम नेमका काय असतो ?mpsc Clarck Syllabusपरीक्षा योजना :लिपिक या पदासाठी फक्त लेखी परीक्षा घेण्यात...

MPSC Assistance सहाय्यक पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

0
एमपीएससी सहाय्यक पूर्व परिक्षेचा अभ्यासक्रम नेमका कसा असतो?MPSC Syllabusपरीक्षा योजना :या पदासाठी सामान्य क्षमता या विषयाची एक प्रश्नपत्रिका असते. हि प्रश्नपत्रिका १०० प्रश्नांची...

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पूर्व मुख्य परिक्षा नवीन अभ्यासक्रम

0
सामान्य क्षमता चाचणी:प्रश्न संख्या – १००  एकूण गुण – १००  शैक्षणिक अर्हता– पदवी  वेळ – १तास       प्रश्न स्वरूप – वस्तुनिष्ठ १. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच...

विक्रीकर निरीक्षक (STI) नवीन अभ्यासक्रम Sales-inspector-syllabus

1
नवीन अभ्यासक्रम- विक्रीकर निरीक्षक (STI) पूर्व परिक्षा प्रश्नसंख्या – १००  एकूण गुण – १००  शैक्षणिक अर्हता– पदवी  वेळ – १तास प्रश्न स्वरूप – वस्तुनिष्ठ १. चालू...

▷ Talathi Bharti Question Papers

▷ Job Updates

▷ Police Bharti Question papers

error: Content is protected !!