स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यां उमेदवारच्या अंगी कोणते गुण असावेत?

खरा स्पर्धा परिक्षेची तयारी करणारा किंवा करणारी यांच्या अंगी हे गुण असल्याशिवाय ते यशस्वी होउ शकत नाहित. कोणते गुण असावेत वाचा.

 

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्यां उमेदवारच्या अंगी कोणते गुण असावेत?
 • जागांची संख्या कितीही असली तरी १ जागा मला मिळवायची आहे,यासाठी तो सतत प्रयत्न करतो.

 • आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर अथवा प्रश्न पत्रिका काढण्याच्या पद्धतीवर टीका न करता आपण कुठे कमी पडलो यावर लक्ष देतो.

 • तो आपल्याकडील माहिती दुसर्यांना शेअर करतो.

 • जर कधी अपयश आले तरी निराश न होता परत जोमात तयारीला लागतो.

 • आत्मविश्वास,सातत्य,क्षमतावृद्धी या तीन गोष्टीवर भर देतो .

 • कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवत नाही.

 • परीक्षा जवळ आली कि अभ्यास असे तो करत नाही.तो स्वतःला सतत परीक्षेकरिता तयार ठेवतो.तसेच आयोगाच्या ऍड ची वाट न पाहता आपल्या कमकुवत बाजू हेरून त्यावर काम करतो.

 • कोणताही विषय अवघड नाही असा विचार करतो.

 • वेळेचे योग्य नियोजन करून व्यवसायिकपणे अभ्यास करतो.

 • तो आपल्या लक्षापासून कधीही विचिलित होत नाही.

 • चांगला अधिकारी बनण्याचे गुण त्याच्यामध्ये असतात.

 • भ्यास कितीही असला तरी तो अभ्यास खूप आहे असा विचार न करता सकारत्मक विचार करून अभ्यास करतो.