ST महामंडळ भरती 2019 ची संपूर्ण जाहिरात

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ भरती 2019

st%2Bmahamandal%2BBharti%2B2019
ST Mahamandal Bharti Jahirat 2019

 

 (ST MAhamandal) एस टी महामंडळ विभाग 4416 जागा भरती 2019

ST महामंडळ भरती 2019 साठी लागणारे आवश्यक कागदपत्र व पुरावे कोणते ?

परिवहन महामंडळ भरती कोणत्या जिल्ह्यात होणार आहे?

उमेदवाराने अर्ज भरण्यापूर्वी सदर जाहिरातीत देण्यात आलेली माहिती, सुचना, अटी, शर्ती कोणत्या ?

या सर्वांची सविस्तर माहिती खालिल PDF फाईल मध्ये दिली आहे.

ST Mahamandal Bharti 2019

ST Mahamandal Jahirat mahiti 2019

Mega Bharti 2019 Jahirat