Rivers Projects and Districts in Maharashtra महाराष्ट्रातील धरण नदी व जिल्हा

 

धरण नदी जिल्हा
विर नीरा पुणे
पानशेत (तानाजी सागर) मुठा पुणे
वज्रचौड अग्रणी सांगली
गंगापूर गोदावरी नाशिक
मांजरा (निजाम सागर) मांजरा बीड
तिल्लारी तिल्लारी कोल्हापूर
अप्पर वर्धा सीमोरा अमरावती
नळगंगा नळगंगा बुलढाणा
सिध्देश्वर द. पूर्णा हिंगोली
काटेपुर्णा काटेपूर्णा अकोला
मोडकसागर वैतरणा ठाणे
खडकवासला मुठा पुणे
तेरणा तेरणा उस्मानाबाद
बोरी बोरी धुळे
धोम कृष्णा सातारा
बिंदुसरा बिंदुसरा बिड
उर्ध्वपैनगंगा पेनगंगा नांदेड, परभणी, यवंतमाळ
तापी प्रकल्प तापी (मुक्ताई सागर) हारनुर जळगाव
उजनी भीमा सोलापूर
मोर्णा मोर्णा अकोला
येलदरी द.पुर्णा जिंतुर (परभणी)
विष्णुपुरी सिंचन योजना नांदेड (शंकर सागर)
तानसा तानसा ठाणे
अप्पर तापी (गिरणा) तापी जळगांव
उर्ध्व गोदावरी गोदावरी नाशिक
तुळशी तुळशी कोल्हापूर
तोतला डोह पेंच नागपुर
मुळशी मुळा पुणे
बिंदुसरा बिंदुसरा बीड
माजलगांव सिंदफणा बीड
चाकसमान इंद्रायणी पुणे
इटियाडोह गाढ्वी गोंदिया
शिवाजी सागर कोयाना सातारा
सुर्या सुर्या ठाणे
ज्ञानेश्वर सागर मुळा अहमदनगर
वारणा वारणा कोल्हापूर
मालनगाव कान धुळे
काळ काळ रायगड
असलमेंढा पायरी चंद्रपूर
दारणा दारणा नाशिक
निळवंडे प्रवरा अहमदनगर
अडाण अडाण वाशिम
गोसीखुर्द वैनगंगा भंडारा (राष्ट्रीय धरण)
वाघुर वाघुर जळगांव

river%2Bproject%2Bin%2Bmaharashtra%2Bempsckida