Thursday, November 25, 2021
Home Marathi Grammar (मराठी व्याकरण)

Marathi Grammar (मराठी व्याकरण)

मराठी व्याकरण : विशेषण

विशेषण - नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्या शब्दास विशेषण असे म्हणतात. उदा. चांगली मुले, काळा कुत्रा, पाच टोप्या         विशेषण - चांगली, काळा, पाच          विशेष्य...

मराठी बाराखडी | Marathi Barakhadi

मराठी  मुळाक्षरे अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ...

SSC GD Question Papers

Police Bharti Practice papers

error: Content is protected !!