Thursday, June 1, 2023
Home राज्यघटना

राज्यघटना

आणीबाणी व राष्ट्रपती बद्दल हे तुम्हाला माहित आहे का ?

विशिष्‍ट परिस्थितीला तोंड देण्‍यासाठी राष्‍ट्रपतीला काही विशेष स्‍वरूपाचे अधिकार देण्‍यात आले आहेत. संविधानाने खालील तीन प्रकारच्‍या आणीबाणीचा उल्‍लेख केला आहे.emergency in indiaआर्थिक आणीबाणी (३६०) देशाच्‍या...

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये कोणती ?

Indian Constitution information in marathi मुलभूत कर्तव्य :१९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीन्वये राज्यघटनेमध्ये एकूण ११ कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुलभूत कर्तव्यांचा राज्यघटनेमध्ये समावेश...

भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये बद्दल माहिती

स्वतंत्र भारताची नवीन राज्यघटना तयार करण्यासाठी कोणते वैशिष्ट्ये निवडावे लागलेत यांची थ्याेडक्यात माहिती दिलेलह आहे ते आपण पाहू या. भारताची राज्यघटना तयार करताना घटनाकारांनी...

राज्यपालाचे अधिकार कोणते ?

कायदेविषयक अधिकार राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे, निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे. विधिमंडळाने पारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या...

महान्यायवादी बद्दल माहिती

संविधानाच्या कलम ७६ नुसार हे अधिकार पद निर्माण करण्यात आले आहे. देशाचा सर्वोच्च कायदा अधिकारी म्हणून हे पद कार्यभार सांभाळते. राष्ट्र्पतीद्वारे त्याची नियुक्ती होते. सर्वोच्च...

भारताच्या राष्ट्रपती बद्दल संपूर्ण माहिती

राष्ट्रपतींची निवडणूक राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी अप्रत्यक्ष निवडणूक एकल संक्रमणिय पद्धतीनुसार राष्ट्रपतींची निवडणूक स्वीकारली जाते. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील निर्वाचित सभासद व राज्यविधिमंडळाचे निवडून आणलेले सभासद यांचे...

भारतीय दंड संहिता – 1860

आय पी सी (IPC) १८६०कलम 1-कायद्याचे नांव कलम 2-भारतात केलेल्या अपराधास शिक्षा कलम 3-भारताच्या हद्दीबाहेर केलेल्या अपराधाची चौकशी/शिक्षा कलम 4-परमुलकी अपराधास हा कायदा लागू कलम 5-अमुक कायद्यास...

राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याच्या पद्धती

केंद्र व राज्य संबंध व नव्या राज्याची निर्मिती राज्यघटनेत संघराज्य शब्दाऐवजी राज्याचा संघ ही सज्ञा आढळते. संविधानाच्या पहिल्या भागात कलम १ ते कलम ४...

भारतीय संघराज्य मराठी

भारतीय संघराज्य निर्मिती : संघराज्य म्हणजे अधिकार वाटपाची व्यवस्था असून त्यात एक सर्वसाधारण शासन केंद्रशासन व संघराज्य शासन आणि सर्वसाधारण शासनाचे घटक पातळ्या निर्माण केल्या...

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती संपूर्ण माहिती

भारतातील घटनात्मक विकास / ब्रिटिश राजवटीचा वारसा : स्वतंत्र भारताची राज्यघटना २६ जानेवारी १९५० पासून अमलात आली. त्या दिवशी भारताने लोकशाही प्रजासत्ताक शासनपद्धतीचा स्वीकार...

▷ Talathi Bharti Question Papers

▷ Job Updates

▷ Police Bharti Question papers

error: Content is protected !!