Assistant books list

सहायक पूर्व परीक्षेसाठी कोणती पुस्तके वापरावीत ?

MPSC Tax Assistant 2016 Application Form
 •     NCERT बुक्स ११ वी ,१२ वी (सर्व विषय) विज्ञान साठी ७ वी ते १२ वी.
 •     आधुनिक भारत- बिपीन चंद्र
 •     समाजसुधारक- के सागर
 •     महाराष्ट्राचा भूगोल- ए. बी. सवदी
 •     पंचायतराज- के सागर
 •     भारतीय अर्थव्यवस्था- रंजन कोळंबे
 •     भारतीय अर्थव्यवस्था- रत्नाई प्रकाशन
 •     विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- रंजन कोळंबे
 •     सामान्य विज्ञान- चंद्रकांत गोरे
 •     गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 •     बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 •     चालू घडामोडी- लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, चाणक्य मंडल मासिक, योजना, लोकराज्य,इंटरनेट
 •     गाईड- एकनाथ पाटील / के सागर

सहायक मुख्य परीक्षा

पेपर- 1 मराठी-

 •     मराठी व्याकरण- मो. रा. वाळिंबे
 •     अनिवार्य मराठी – के सागर प्रकाशन
 •     य.च.मु. विद्यापीठाची भाषा विषयक पुस्तके

इंग्रजी-

 •     इंग्रजी व्याकरण : पाल आणि सुरी
 •     Wren and Martin English Grammar
 •     अनिवार्य इंग्रजी- के सागर प्रकाशन

पेपर 2

 •     आधुनिक भारताचा इतिहास- ग्रोवर आणि बेल्हेकर
 •     आधुनिक भारताचा इतिहास- जयसिंगराव पवार
 •     मेगा स्टेट महाराष्ट्र- ए. बी. सवदी
 •     भारताचा भूगोल- विठ्ठल घारापुरे
 •     भारतीय राज्यपद्धत्ती- वि.मा. बाचल
 •     महाराष्ट्र शासन आणि राजकारण- बी. बी. पाटील
 •     पंचायतराज- के सागर
 •     आपले संविधान- सुभाष कश्यप
 •     आपली संसद- सुभाष कश्यप
 •     अर्थशास्त्र- देसाई भालेराव
 •     वाणिज्य व अर्थव्यवस्था घटक- के सागर
 •     विज्ञान तंत्रज्ञान- के सागर
 •     गणित क्लुप्त्या आणि उत्तरे- पंढरीनाथ राणे
 •     बुद्धिमत्ता चाचणी- अनिल अंकलगी
 •     माहितीचा अधिकार- यशदा पुस्तिका
 •     संगणक व माहिती तंत्रज्ञान- अरिहंत
 •     संगणक व माहिती तंत्रज्ञान- के सागर