शब्द समूहाबद्दल एक शब्द Shabd Samuh Baddal Shabd

शब्द समूहाबद्दल एक शब्द Shabd Samuh Baddal Shabd

अनेक बाबींवर एकाच वेळी लक्ष ठेवणारा – अष्टावधानी
अनेक केळ्यांचा समूह – घड
अनेक गुरांचा समूह – कळप
अनेक फळांचा समूह – घोस
अनेक फुलांचा समूह – गुच्छ
अनेक माणसांचा समूह – जमाव
अंग चोरून काम करणारा – अंगचोर
अस्वलाचा खेळ करणारा – दरवेशी
ईश्वर आहे असे मानणारा – आस्तिक
उंचावरून पडणारा पाण्याचा प्रवाह – धबधबा 
ऐकायला येत नाही असा – बहिरा
ऐकायला व बोलायला येत नाही असा – मूकबधीर
कथा सांगणारा – कथेकरी
कधीही जिंकला न जाणारा – अजिंक्य
कपडे धुण्याचे काम करणारा – धोबी
कपडे शिवण्याचे काम करणारा – शिंपी
कष्ट करून जगणारा – श्रमजीवी
कमी आयुष्य असणारा – अल्पायुषी
कर्तव्य तत्परतेने पार पडणारा – कर्तव्यदक्ष 
कापड विणणारा – विणकर
कादंबरी लिहिणारा लेखक – कादंबरीकार
कविता करणारी – कवयित्री
किल्ल्याच्या सभोवतालची भिंत – तट
केवळ स्वतःचाच फायदा करू पाहणारा – स्वार्थी
केलेले उपकार जाणणारा – कृतज्ञ
केलेले उपकार विसरणारा – कृतघ्न
कैदी ठेवण्याची जागा – तुरुंग 
कोणत्याही क्षेत्रात एकदम होणारा इष्ट बदल – क्रांती
खूप दानधर्म करणारा – दानशूर
खूप आयुष्य असणारा – दीर्घायुषी
खूप पाऊस पडणे – अतिवृष्टी
गुरे राखणारा – गुराखी

shabd samuh badal ek shabd marathi

घरदार नष्ट झाले आहे असा – निर्वासित
घरापुढील मोकळी जागा – अंगण
घरे बांधणारा – गवंडी
चार रस्ते एकत्र येतात ती जागा – चौक
चांदण्या रात्रीचा पंधरवडा – शुक्लपक्ष
चित्रे काढणारा – चित्रकार
जमिनीवर राहणारे प्राणी – भूचर 
जादूचे खेळ करून दाखवणारा – जादूगार
जे प्रत्यक्षात नाही ते आहे असे भासणे – आभास
जेथे वस्तू विकल्या जातात ती जागा – दुकान
ज्याचे वर्णन करणे शक्य नाही ते – अवर्णनीय
ज्याचे कधी विस्मरण होत नाही ते – अविस्मरणीय
ज्याला एकही शत्रू नाही असा – अजातशत्रू
ज्याला आईवडील नाहीत असा – अनाथ, पोरका
ज्याला मरण नाही असा – अमर
ज्याला कधी म्हातारपण येत नाही असा – वजर
ठरावीक काळाच्या अंतराने प्रकाशित होणारे – नियतकालिक
एकत्र येतात ती जागा – तिठा  
झाडांची निगा राखणारा – माळी
तिथी (दिवस, वेळ) न ठरवता (अचानक) आलेला – अतिथी
दगडावर कोरलेले लेख – शिलालेख
दगडावर मूर्ती घडवणारा – शिल्पकार
दररोज प्रसिद्ध होणारे – दैनिक
दर आठवड्याने प्रसिद्ध होणारे – साप्ताहिक
दर पंधरवड्याने प्रसिद्ध होणारे – पाक्षिक
दर महिन्याला प्रसिद्ध होणारे – मासिक
दर तीन महिन्यांनी प्रसिद्ध होणारे – त्रैमासिक
दर सहा महिन्यांनी प्रसिद्ध होणारे –  षण्मासिक
दर वर्षाला प्रसिद्ध होणारे – वार्षिक
दारावरील पहारेकरी – द्वारपाल, दरवान
दुष्काळात सापडलेले – दुष्काळग्रस्त
दुसर्यावर अवलंबून असणारा – परावलंबी
दुसर्यावर उपकार करणारा – परोपकारी
दूरदर्शनवर, आकाशवाणीवर बातम्या सांगणारा – वृत्तनिवेदक 
देशाची सेवा करणारा – देशसेवक
देवापुढे सतत जळणारा दिवा – नंदादीप
दोन किंवा अनेक नद्या एकत्र येतात ते ठिकाण – संगम
धान्य साठवण्याची जागा – कोठार
नदीची सुरवात होते ती जागा – उगम
नाटकांत किंवा चित्रपटांत काम करणारा – अभिनेता
नेहमी घरात बसून राहणारा – घरकोंबडा
पाऊस अजिबात न पडणे – अवर्षण
पायात चपला वा बूट न घालता चालणारा – अनवाणी
पायापासून डोक्यापर्यंत – आपादमस्तक
पालन करणारा – पालक
पायी चालणारा – पादचारी
पुरामुळे नुकसान झालेला – पूरग्रस्त
पूर्वी कधी घडले नाही असे – अभूतपूर्व, अपूर्व 
फुकट भोजन मिळण्याचे ठिकाण – सदावर्त, अन्नछत्र
बसगाड्या थांबण्याची जागा – बसस्थानक
बातमी आणून देणारा/देणारी – वार्ताहर
बोलता येत नाही असा – मुका
भाषण ऐकणारा – श्रोता
भाषण करणारा – वक्ता 
माकडाचा खेळ करणारा – मदारी
मातीची भांडी करणारा – कुंभार
मृत्यूवर विजय मिळवणारा – मृत्युंजय
रणांगणावर आलेले मरण – वीरमरण
रोग्यांची शुश्रुषा करणारी – परिचारिका
लग्नासाठी जमलेले लोक – वर्हाडी
लहानांपासून वृद्ध माणसांपर्यंत – आबालवृद्ध
लाकूडकाम दरणारा – सुतार
लाज नाही असा – निर्लज्ज
लागत नाही असा – अथांग
वाद्य वाजवणारा – वादक
वाडवडिलांनी मिळवलेली – वडिलोपार्जित
विनामुल्य पाणी मिळण्याची जागा – पाणपोई
विमान चालवणारा – वैमानिक
व्याख्यान देणारा – व्याख्याता
शत्रूकडील बातमी काढणारा – हेर
शत्रूला सामील झालेला – फितूर
शेती करणारा – शेतकरी
शोध लावणारा – संशोधक
श्रमांवर जगणारा – श्रमजीवी
सतत काम करणारा – दिर्घोद्योगी
स्तुती गाणारा – भाट
सर्व इच्छा पूर्ण करणारा वृक्ष – कल्पवृक्ष
सर्व इच्छा पूर्ण करणारी गाय – कामधेनू
स्वर्गातील इंद्राची बाग – नंदनवन
स्वतः श्रम न करता खाणारा – ऐतखाऊ
स्वतःचा स्वार्थ न पाहणारा – निःस्वार्थी
संकटे दूर करणारा – विघ्नहर्ता
सूर्य उगवण्याची घटना – सूर्योदय
सूर्य मावळण्याची घटना – सूर्यास्त
सोन्याचांदीचे दागिने करणारा – सोनार
हत्तीला काबूत ठेवणारा – माहूत 
हाताच्या बोटात घालायचं दागिना – अंगठी
हिमालयापासून कन्याकुमारीपार्यंत होडी चालवणारा – नावाडी