संख्याप्रकार व क्रिया

 

 

पाव, अर्धा, पाउण

पाव1/4 किंवा 0.25
(चार समान भागांपैकी एक)
अर्धा1/2 किंवा 0.5
(चार समान भागांपैकी दोन)
पाउण3/4 किंवा 0.75
(चार समान भागांपैकी 3 भाग)

विशेष संख्यानावे

पाव शेकडा100 च्या चार भागांपैकी एक25
अर्धा शेकडा100 च्या चार भागांपैकी दोन50
पाउण शेकडा100 च्या चार भागांपैकी तीन75
सव्वा शेकडाएक शेकडा अधिक पाव शेकडा125
दीडशेएकशे अधिक अर्धा शेकडा150
पावणे दोनशेदोनशेला पाव शेकडा कमी175
सव्वा हजारहजार अधिक पाव हजार1250
साडेबाराशेसाडेबारा शतक1250
दीड हजारहजार अधिक अर्धा हजार1500
पंधराशेपंधरा शतक1500
पावणे दोन हजारदोन हजाराला पाव हजार कमी1750

………

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here