जम्मु-कश्मिर मधिल कलम 370 रद्द केल्यास होणारे महत्वाचे 12 बदल..!

★ धारा 370 रद्द.

★ आर्टीकल 35 अ रद्द.

★ आता जम्मु काश्मीर राज्य नाही राहीले.

★ जम्मु व काश्मीर घाटी केंद्र शासीत प्रदेश. पण विधानसभा राहणार.

★ लडाख वेगळे केंद्रशासीत प्रदेश.बिना विधानसभा.

★ काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द.

★ काश्मीरचा वेगळा झेंडा रद्द. आता एकच भारतीय झेंडा.

★ काश्मीरी व भारतीय असे दुहेरी नागरिकत्व रद्द. आता फक्त भारतीय नागरिकत्व लागू.

★ जम्मु-काश्मीर व लडाखला आता स्वतंत्र ऊपराज्यपाल राहणार.

Article 370%2Bstop%2Bjammu%2Bkashmir

★ जम्मु काश्मीर व लडाखला स्वतःची पोलीस यंत्रणा नसणार. आता केंद्रीय पोलीस राहणार.

★ आता जम्मु काश्मीर व लडाख मध्ये सर्व भारतीय कायदे लागु. वेगळा कायदा नाही.

★ जम्मु काश्मीरची वेगळे संविधान रद्द. आता फक्त भारतीय संविधान लागू.