Thursday, December 2, 2021

आजचे 10 प्रश्न – 5 डिसेंबर 2020

0
    प्र.1]     ५,१०, २०, ४०, ८०, १६०, ३२०, ६४० या संख्याचा ल.सा. वी काढा. A) ४८० B) २४० C) ६४० D) १२०   प्र.2] १६,32,६४,१२८,२५६ या संख्याचा म.सा.वी. काढा. A)...

आजचे 10 प्रश्न (4 डिसेंबर 2020)

0
मित्रांनो खाली संकलित केलेले प्रश्न नामांकित लेखकांच्या पुस्तकांमधून केले आहेत. प्रश्नांची उत्तरे खालिल बाजूस दिलेले आहेत. प्रश्न.1] बी.आय.ए.आर. कायद्याचे उद्दिष्ट ...................... होते? A. आजारी उद्योगांना चालना...

SSC GD Question Papers

Police Bharti Practice papers

error: Content is protected !!