Wednesday, September 21, 2022

मराठी व्याकरण सराव पेपर 1

0
मराठी व्याकरण सराव पेपर: मित्रहों दरोर मोफत सराव पेपर सोडवण्यासाठी गूगल वर MPSCKIDA असे सर्च करा. आता खाली सराव पेपर येतील त्यावर क्लिक करून...

मराठी व्याकरण – अनुस्वार संबंधीचे नियाम

0
तत्सम : संस्कृतातून मराठीत जसेच्यातसे आलेले शब्दशब्दांतील अनुनासिकांबद्दल विकल्पाने परसवर्ण लिहिण्यास हरकत नाही.परसवर्ण :क - वर्ग पाचवे व्यंजन अनुनासिक ङ् च -...

मराठी व्याकरण सर्वनाम Marathi Vyakran

मराठी व्याकरण : सर्वनाम व सर्वनामाचे सहा प्रकार ★ सचिन हा इयत्ता सहावीत शिकत आहे. सचिनने एकदा निबंध स्पर्धेत भाग घेतला. सचिनचा निबंधाला पहिला क्रमांक...

मराठी व्याकरण : प्रयोग – grammatical voices

0
There are three grammatical voices (Prayog) in Marathi. मराठीत तीन प्रयोग आहेत.मराठी व्याकरणकर्तरी प्रयोग refers to a sentence construction in which the verb changes...

शब्दांच्या जाती

0
 १) विकारी शब्द : ज्या शब्दाचे लिंग ,वचनं,बदल होतो त्यास विकारी शब्द म्हणतात.१) नाम: (संज्ञा )व्यक्ती ,वस्तु,स्थान,पदार्थ ,जागा,व्यक्ती वाचक संज्ञा :सीताराम,गोपाल. ...

Marathi vykaran मराठी शब्दाच्या जाती

0
    नाम - जे शब्द प्रत्यक्ष किंवा काल्पनिक वस्तूची, वस्तूच्या गुणांची नावे असतात अशा शब्दांना नाम असे म्हणतात.           उदाहरण - घर,...

मराठीतील काही आद्दग्रंथ संपदा

0
तेरावे शतक : मुकुंदराज - विवेकसिंधू ज्ञानेश्वर - भावार्थदीपिका / ज्ञानेश्वरी म्हाइंभट्ट - लीळाचरित्र केशवदेेव व्यास - द्रष्टांत पाठ भीष्माचार्य -  पंचवार्तिकआधुनिक मराठी व्याकरणावरील...

ह्रस्व दीर्घ संबंधी नियम

१)(अ) मराठीतील तत्सम (-हस्व) इ-कारान्त आणि (-हस्व) उ-कारान्त शब्द दीर्घान्त लिहावेत.     - कवी, मती, गती, गुरू, पशू, सृष्टी, बहू. (आ) इतर शब्दांच्या अंती येणारे इ-कार...

स्वरसंधी मराठी व्याकरण

0
स्वरसंधी: हे एकमेकांशेजारी येणारे वर्ण जर स्वर असतील तर त्याला स्वरसंधी म्हणतात. स्वरसंधीचे काही नियम पुढीलप्रमाणे- संधी : आपण बोलताना अनेक शद्ब एकापुढे एक असे उच्चारतो....

मराठी व्याकरण विभक्ती

0
नाम, सर्वनाम किंवा तत्सम विकारी शब्द यांचे वाक्यातील क्रीयापादशी किंवा इतर शब्दांशी येणारे संबंध ज्या विकारांनी दाखविले जातात. त्यांना विभक्ती म्हणतात. वाक्यातील एकमेकांशी असलेले संबंध...

Talathi Bharti Question Paper

Job Updates

Police Bharti Practice papers

error: Content is protected !!