Thursday, June 8, 2023

मराठी व्याकरण सराव पेपर 1

0
मराठी व्याकरण सराव पेपर: मित्रहों दरोर मोफत सराव पेपर सोडवण्यासाठी गूगल वर MPSCKIDA असे सर्च करा. आता खाली सराव पेपर येतील त्यावर क्लिक करून...

मराठी व्याकरण – अनुस्वार संबंधीचे नियाम

0
तत्सम : संस्कृतातून मराठीत जसेच्यातसे आलेले शब्दशब्दांतील अनुनासिकांबद्दल विकल्पाने परसवर्ण लिहिण्यास हरकत नाही.परसवर्ण :क - वर्ग पाचवे व्यंजन अनुनासिक ङ् च -...

मराठी व्याकरण सर्वनाम Marathi Vyakran

मराठी व्याकरण : सर्वनाम व सर्वनामाचे सहा प्रकार ★ सचिन हा इयत्ता सहावीत शिकत आहे. सचिनने एकदा निबंध स्पर्धेत भाग घेतला. सचिनचा निबंधाला पहिला क्रमांक...

मराठी व्याकरण : प्रयोग – grammatical voices

0
There are three grammatical voices (Prayog) in Marathi. मराठीत तीन प्रयोग आहेत.मराठी व्याकरणकर्तरी प्रयोग refers to a sentence construction in which the verb changes...

शब्दांच्या जाती

0
 १) विकारी शब्द : ज्या शब्दाचे लिंग ,वचनं,बदल होतो त्यास विकारी शब्द म्हणतात.१) नाम: (संज्ञा )व्यक्ती ,वस्तु,स्थान,पदार्थ ,जागा,व्यक्ती वाचक संज्ञा :सीताराम,गोपाल. ...

Marathi vykaran मराठी शब्दाच्या जाती

0
    नाम - जे शब्द प्रत्यक्ष किंवा काल्पनिक वस्तूची, वस्तूच्या गुणांची नावे असतात अशा शब्दांना नाम असे म्हणतात.           उदाहरण - घर,...

मराठीतील काही आद्दग्रंथ संपदा

0
तेरावे शतक : मुकुंदराज - विवेकसिंधू ज्ञानेश्वर - भावार्थदीपिका / ज्ञानेश्वरी म्हाइंभट्ट - लीळाचरित्र केशवदेेव व्यास - द्रष्टांत पाठ भीष्माचार्य -  पंचवार्तिकआधुनिक मराठी व्याकरणावरील...

ह्रस्व दीर्घ संबंधी नियम

१)(अ) मराठीतील तत्सम (-हस्व) इ-कारान्त आणि (-हस्व) उ-कारान्त शब्द दीर्घान्त लिहावेत.     - कवी, मती, गती, गुरू, पशू, सृष्टी, बहू. (आ) इतर शब्दांच्या अंती येणारे इ-कार...

स्वरसंधी मराठी व्याकरण

0
स्वरसंधी: हे एकमेकांशेजारी येणारे वर्ण जर स्वर असतील तर त्याला स्वरसंधी म्हणतात. स्वरसंधीचे काही नियम पुढीलप्रमाणे- संधी : आपण बोलताना अनेक शद्ब एकापुढे एक असे उच्चारतो....

मराठी व्याकरण विभक्ती

0
नाम, सर्वनाम किंवा तत्सम विकारी शब्द यांचे वाक्यातील क्रीयापादशी किंवा इतर शब्दांशी येणारे संबंध ज्या विकारांनी दाखविले जातात. त्यांना विभक्ती म्हणतात. वाक्यातील एकमेकांशी असलेले संबंध...

▷ Talathi Bharti Question Papers

▷ Job Updates

▷ Police Bharti Question papers

error: Content is protected !!