Friday, May 13, 2022

How to solve GS II CSAT (RS Prelims)

0
आता आजचा आणि उद्याचाच दिवस बाकी आहे राज्यासेवेच्या पूर्व परीक्षेला तर तुमच्या मनात बहुतेक हा प्रश्न गोंधळ घालत असेल कि GS II (CSAT) मधील...

How To Face CSAT In Civil Service Exams ?

0
पूर्व परीक्षा पेपर २ हा अभिव्यत्ती परीक्षणासाठीचा पेपर आहे. उमेदवारांची तर्क करण्याची, विश्लेषण करण्याची व निर्णय घेण्याची क्षमता तसेच त्यांचे आकलन या पेपरद्वारे तपासले...

Talathi Bharti Question Paper

Job Updates

Police Bharti Practice papers

error: Content is protected !!