Thursday, December 2, 2021
Home एम पी एस सी अभ्यासक्रम

एम पी एस सी अभ्यासक्रम

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पूर्व मुख्य परिक्षा नवीन अभ्यासक्रम

सामान्य क्षमता चाचणी: प्रश्न संख्या – १००  एकूण गुण – १००  शैक्षणिक अर्हता– पदवी  वेळ – १तास       प्रश्न स्वरूप – वस्तुनिष्ठ १. चालू घडामोडी – जागतिक तसेच...

विक्रीकर निरीक्षक (STI) नवीन अभ्यासक्रम Sales-inspector-syllabus

नवीन अभ्यासक्रम- विक्रीकर निरीक्षक (STI) पूर्व परिक्षा प्रश्नसंख्या – १००  एकूण गुण – १००  शैक्षणिक अर्हता– पदवी  वेळ – १तास प्रश्न स्वरूप – वस्तुनिष्ठ १. चालू...

SSC GD Question Papers

Police Bharti Practice papers

error: Content is protected !!