Header Ads Widget

Ticker

4/recent/ticker-posts

राज्यघटनेवर आधारित काही महत्वाचे प्रश्नोत्तरे (भाग -1)

ads Code paste
Q. भारताने राज्यघटना स्वीकार.......रोजी केली ?
✔ २६ नोव्हेंबर १९४९.

Q. भारतीय राज्य-घटना कधी अमलात आली ?
✔ २६ जानेवारी १९५०.

Q. घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते ?
✔ डॉ.राजेंद्रप्रसाद.

Q. भारतीय राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी.......घटना आहे ?
✔ लिखित.

Q. भारतीय राज्यघटना तयार करण्यास किती कालावधी लागला ?
✔ ०२ वर्षे ११ महीने १८ दिवस.

Q. भारतीय संविधान हे....... आहे.
✔ अंशता संघात्मक व अंशता एकात्मक.

Q. भारतात नागरिकत्व कोणत्या पद्धतीचे आहे ?
✔ एकेरी.

Q. भारताने संसदीय शासन पद्धती कोणत्या देशातून स्वीकारली आहे ?
✔ इंग्लंड.

Q. संघराज्य पद्धत कोणत्या देशातून स्वीकारली आहे ?
✔ अमेरिका.

Q. मूळ भारतीय घटनेत मूळ किती मूलभूत अधिकार होते ?
✔ ०७.

Q. ४४व्या घटनादरूुस्ती नुसार.......हा मूलभूत अधिकार रद्द झाला ?
✔ संपत्तीचा.

Q. ४२व्या घटना दरुस्तीत कोणते शब्द उद्देशपत्रिकेत जोडले गेले ? 
✔ समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता.

Q. मूलभूत अधिकारांशी संबंंधीत कलमे कोणती ? 
✔ कलम १२ ते ३५.

Q. संसदेशी समंधित कलम कोणते ? 
✔ कलम ७९ ते १२२.

Q. राज्यसभेत सर्वात जास्त प्रतींनिधी कोणत्या राज्यांचे असतात ? 
✔ उत्तर प्रदेश.

Q. घटने नुसार राज्यसभेची कमाल सदस्य संख्या किती ? 
✔ २५०.

Q. संसदेच्या दोन अधिवेशना मधील कालावधी जास्तीत जास्त........एवढा असावा ? 
✔ सहा महिने.

Q. राज्य मंत्रिमंडळ संयुक्तपणे कोणाला जबाबदार असते ?
✔ विधानसभा.

Q. संसदेच्या दोन्ही सभागहृाचे निर्वाचित सदस्य कोणाची निवड करतात ? 
✔ उपराष्ट्रपती.

Q. राज्याच्या आर्थिक व्यवहारावर पुर्ण नियंत्रण कोणाचे असते ? 
✔ विधिमंडळाचे.

Q. महाराष्ट्राच्या विधान सभेत निर्वाचित सभासदाची संख्या किती असते ? 
✔ २८८.

Q. मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण हे राज्याचे.......कार्य होत ? 
✔ कल्याणकारी.

Q. -----हा राज्याचा नामधारी प्रमुख असतो ? 
✔ राज्यपाल.

Q. शेती  हा विषय कोणत्या सूचित देण्यात आला आहे ? 
✔ राज्यसूची.

Q. विधान परिषदेच्या सदस्याचा कार्यकाळ किती असतो ? 
✔ ०६ वर्षे.

Q. लोकसभा हे कोणते सभागृह आहे ?
✔ अस्थायी.

Q. एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार कोणाचा असतो ? 
✔ लोकसभा अध्यक्ष.

Q. संकटकालीन काळात लोकसभा किती ने वाढवण्यात येते ? 
✔ ०१ वर्षानी.

Q. संघसूचित किती विषयाचा समावेश आहे ? 
✔ ९७.

Q. राज्यसूचित किती विषयाचा समावेश आहे ? 
✔ ६६.

Q. संमवर्ती सूचित किती विषय आहे ? 
✔ ४७.
Q. संमवती सूचित विषय वर कायदा कोण बनवू शकते ? 
✔ केंद्र व राज्य सरकार.

Q. लोकसभेचे मुदतपूर्व विर्सजन करण्याचा अधिकार कोणास आहे ? 
✔ राष्ट्रपती.

Q. राष्ट्रपति कोणत्या कलम ने  संपूर्ण देशात आणीबाणी लावू शकतात ? 
✔ ३५२.

Q. आतापर्यत भारतात किती वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्यात आली ? 
✔ ०३ वेळा.

Q. दुहेरी शासन व्यवस्था असलेल्या पद्धतीला काय म्हणतात ? 
✔ संघराज्य.

Q. स्वातंत्राच्या हक्काचा समावेश भारतीय राज्य घटनेच्या ----- या  
कलमात करण्यात आला आहे ? 
✔ कलम १९ ते २२.

Q. भारतीय संसदेतील सर्वात मोठी समिती कोणती ? 
✔ अंदाज समिती.

Q. ४२ वी घटना दुरुस्ती खालीलपैकी कोणत्या वर्षी संमत कार्यात आली  होती ? 
✔ १९७६.

Q. जास्तीत जास्त किती दिवस अर्थ विधेयक राज्यसभा स्वत: कडे ठेवू शकते ? 
✔ १४ दिवस.

Q. घटना परिषदेची निर्मिती---- मध्ये कॅबिनेट मिशन च्या शिफारशी नुसार झाली ? 
✔ २४ मार्च १९४६.

Q. भारतात घटनात्मक रित्या किती भाषाना मान्यता देण्यात आली ? 
✔ २२.

Q. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका कधी घेण्यात आल्या होत्या ? 
✔ १९५२.

Q. वटहुकुम राष्ट्रपती कोणत्या कलम ने काढतात? 
✔ १२३.

Q. घटना समितेचा पहिले अधिवेशन केव्हा झाले ? 
✔ ०९ डिसेंबर १९४६.

Post a Comment

0 Comments