Header Ads Widget

Ticker

4/recent/ticker-posts

घड्याळ वेळ व प्रतिमा

ads Code paste

प्रतिमा ओळखणे उपक्रम

  1. विद्यार्थ्यांना आरसा स्वतः वापरून सुरवातीला ...अंक , इंग्रजी अद्याक्षर , भुमीती आकृत्या कशा दिसतात याचे निरीक्षण करायला लावावे.

  2.  प्रत्यक्ष आकार व आरश्यातील किंवा पाण्यातील प्रतिमा ...नेमका बदल शोधने

  3.  आरश्यात जसेच्या तसे दिसणारे अक्षर शोधणे ...मुले आवडीने हा उपक्रम करतील.


एकूण  11 अक्षरे आहेत जे  आरश्यात बदलत नाहीत .
 >  A  , H , I , M , O , T , U , V
     W , X  Y
👆🏼👆🏼👆🏼👆🏼 हे अक्षर असेच आरश्यात दिसतील .
_______________________________
  घड्याळ वेळ आरश्यात 

  उदाहरणार्थ  - घड्याळात 4: 40 ही वेळ आरश्यात पाहिली तर किती दिसेल  ??

स्पष्टीकरण -
      यासाठी अगदी सोपे सुञ आहे .  दिलेली वेळ 11:60 मधुन वजा करणे.

              11 : 60
          -     4 : 40      
              -------------
                7 : 20

म्हणून  4: 40 ही वेळ आरश्यात 7:20  अशी दिसेल.
--------------------------------------------------
   दोन आरश्यात प्रतिमा किती
        दोन आरश्यातील कोन दिला जातो व प्रतिमा किती तयार होतील असा प्रश्न विचारतात .

सुञ  -

आरश्यातील एकूण प्रतिमा
                   360°
         =  -----------------------  -  1
                  दोन आ. कोन

उदाहरणार्थ -
        दोन आरश्यात 30° चा कोन असेल तर एकूण प्रतिमा किती मिळतील ?
स्पष्टीकरण -
 
एकूण प्रतिमा संख्या
                 360
      =  ----------------------  -   1
           दोन आ. कोन
               360
      =  ----------------  -   1
                30

       =  12  -  1   = 11

म्हणून  11 प्रतिमा तयार होतील.